Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Praktijk voor orthomoleculaire therapie en Hormoonfactor (hierna te noemen: Legally Healthy) kan persoons- en medische gegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Legally Healthy, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van digitale vragenlijsten aan Legally Healthy verstrekt.

Legally Healthy kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Uw medische gegevens.

WAAROM LEGALLY HEALTHY GEGEVENS NODIG HEEFT

Legally Healthty verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Legally Healthy uw persoons- en medische gegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen behandelplan, bestaande uit voeding en leefstijl gerelateerde dienstverlening.

HOE LANG LEGALLY HEALTHY GEGEVENS BEWAART

Legally Healthy bewaart uw persoons- en medische gegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren.

DELEN MET ANDEREN

Legally Healthy verstrekt uw persoons- en medische gegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van therapeutische zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Legally Healthy worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website www.legallyhealthy.nl
Legally Healthy gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar mariet@legallyhealthy.nl.

Legally Healthy zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Legally Healthy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Legally Healthy maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Legally Healthy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Legally Healthy op via mariet@legallyhealthy.nl. 

Praktijk adres Legally Healthy:

Burgemeester de Villeneuvesingel 26, 3055 AN Rotterdam
Inschrijvingsnummer handelsregister KVK 64045056

E-mailadres: mariet@legallyhealthy.nl 

× Klik hier voor een vraag via WhatsApp